Cauchy - Szkoła Myślenia www.cauchy.pl//programy/c++/najwiekszy-wspolny-dzielnik/     |     Dodaj do ulubionych20 listopad 2019

Łamigłówki podstawowa

|

Przedszkolaki

|

Kolorowanki

|

Rebusy

|

Krzyżówki

|

Wykreślanki

|

Algorytmy

|

Zabawy

Korepetycje, korepetycje z języka polskiego

Poprzednie PoprzednieDo góry, menu nadrzędne, lista zadań Lista wszystkich tematówPierwsze Pierwsze

Największy Wspólny dzielnik

Przykłady programów i funkcji w jężyku C++

Program obliczający Największy Wspólny Dzielnik
Poniżej kod programu obliczający Największy Wspólny Dzielnik liczb podanych w wierszu poleceń. W treści kodu szczegółowe komentarze. Na dole strony znajdziesz krótkie omówienie zależności między procedurami oraz link do plików zawierających kod programu, sposób kompilacji i uruchomienia programu.
Funkcje programu obliczającego Największy Wspólny Dzielnik
 #include <iostream>
 #include <conio.h>
 #include <string.h>
 using namespace std;
 
 
 int NWD (int argc, char *argv[]);
 int NWD (int liczba1, int liczba2);
 int CharToInt (char *liczba_char);
 void UporzadkujLiczbyRosnaco (int &liczba1, int &liczba2);
 
 
 int main (int argc, char *argv[]) {
  char *informacja_na_ekran_za_malo_danych = "Podales za malo danych.";
  char *informacja_na_ekran_poprawne_wywolanie_programu = 
 	  "Przyklad poprawnego wywolania programu: NWD 12 15 21";
  //Jesli argc ma wartosc 1 to program nie ma zadnych argumentow 
  //(jest tylko nazwa programu)
  //Jesli argc ma wartosc 2 to program ma 1 argument + nazwa programu
  //Jesli argc < 3 to program nie ma dwoch argumentow i konczy dzialanosc
  if (argc < 3) {
    cout << informacja_na_ekran_za_malo_danych << endl;
    cout << informacja_na_ekran_poprawne_wywolanie_programu << endl;
    getch();
    return 1;
  }
 
  //Zwiekszamy wartosc wskaznika na tablice argumentow programu by
  //pominac pierwszy element tablicy ktorym jest nazwa programu
  ++argv;
  //Skoro pominelismy jeden alement w tablicy to musimy liczbe elementow 
  //tej tablicy zmniejszyc o 1
  --argc;
 
  //Obliczamy Najwiekszy Wspolny Dzielnik tablicy liczb w formie znakowej 
  //(argv) o dlugosci argc
  int nwd = NWD(argc, argv);
 
  //Wypisujemy na ekranie wynik
  cout << "NWD liczb:" << endl;
  cout << "  ";
  for (int i=0; i<argc; ++i) {
    cout << argv[i];
    if (i != (argc-1) )
     cout << ", ";
  }
  cout << endl;
  cout << "wynosi:" << endl;
  cout << "  " << nwd << endl;
 
  getch();
  return 0;
 }
 
 
 //Funkcja zwraca Najwiekszy Wspolny Dzielnik liczb znajdujacych sie w 
 //tablicy tablica_liczb_char
 //Kazdy elemnet tablicy tablicy tablica_liczb_char jest typu znakowego
 //char* i jest zamieniany na typ calkowity int przy pomocy wlasnej 
 //funkcji CharToInt
 //Dlugosc tablicy tablica_liczb_char okresla zmienna liczba_elementow
 //Funkcja wykorzystuje funkcje NWD (int liczba1, int liczba2)
 //obliczajaca Najwiekszy Wspolny Dzielnik dwoch liczb calkowitych
 //Jesli liczba argumentow funkcji NWD jest mniejsza niz 2 to funkcja NWD
 //zwraca 0
 //Jesli ktorykolwiek z argumentow funkcji NWD wynosi 0 to funkcja NWD
 //zwraca 0
 int NWD (int liczba_elementow, char *tablica_liczb_char[]) {
  //Jesli argumentow jest mniej niz 2 to nie da sie obliczyc NWD i
  //wowczas zwracamy 0
  if (liczba_elementow < 2)
    return 0;
  int aktualna_liczba;
  //Na poczatku nwd jest rowne pierwszej liczbie w tablicy
  int nwd = CharToInt(tablica_liczb_char[0]);
  for (int i=1; i<liczba_elementow; ++i) {
    aktualna_liczba = CharToInt(tablica_liczb_char[i]);
    //Jesli jedna z liczb jest rowna 0 to zwracamy 9 jako nwd
    if (aktualna_liczba == 0)
     return 0;
    //Nowa wrtosc nwd, to NWD starej wartosci nwd i kolejnej liczby
    //w tablicy
    nwd = NWD(nwd, aktualna_liczba);
  }
  return nwd;
 }
 
 
 //Funkcja zwraca Najwiekszy Wspolny Dzielnik dwoch liczb calkowitych
 //typu int
 //Jesli jedna z liczb jest zerem to funkcja zwraca 0
 int NWD (int liczba1, int liczba2) {
  //Jesli jedna z liczb jest zerem to zwracamy 0
  if ( (liczba1 == 0) || (liczba2 == 0) )
    return 0;
  //Zapewniamy sobie, ze liczba1 < liczba2 co zmniejsza liczbe operacji
  UporzadkujLiczbyRosnaco (liczba1, liczba2);
  //Przyjmujemy, ze nwd to mniejsza z liczb. W petli zmniejszamy nwd co 1
  //Gdy nwd podzieli sie przez obie liczby to jest wlasnie naszym
  //szukanym nwd
  for (int nwd=liczba1; nwd>0 ; --nwd)
    //Jesli nwd jest dzielnikiem liczba1 i liczba2 to jest szukana 
    //liczba - najwiekszym dzielnikiem obu liczb
    if ( (liczba1%nwd == 0) && (liczba2%nwd == 0) )
     return nwd;
  //Istrnukcja pro-froma, by nie miec warningu kompilatora.
  //Ponizsza instrukcja nigdy nie zostanie wykonana gdyz powyzsza petla 
  //zakonczy sie w najgorszym wypadku na nwd=1 (przez 1 dziela sie 
  //wszystkie liczby)
  return 0;
 }
 
 
 //Funkcja zamienia otrzymany ciąg znaków (zmienna liczba_char typu
 //char*) na liczbe calkowita (zmienna liczba_int typu int). Zmienna 
 //liczba_int jest zwracana do funkcji nadrzednej.
 //Funkcja rozroznia liczby ujmene - pierwszy znak zmiennej liczba_char
 //musi byc '-'
 //Jesli funkcja napotka inny znak niz od '0' do '9' to zwraca 0
 int CharToInt (char *liczba_char) {
  //Dlugosc ciagu znakowego definiujacego liczbe
  int dlugosc_liczby_char = strlen(liczba_char);
  //Deklaracja liczby calkowitej odpowiadajacej ciagowi znakowemu
  //liczba_char
  int liczba_int = 0;
  //Znak zmiennej liczba_int (domyslnie dodatni)
  int znak = 1;
  int aktualna_cyfra;
 
  for (int i=0; i<dlugosc_liczby_char; i++) {
    //Jesli pierwszy element zmiennej liczba_char jest '-' to znaczy,
    //ze liczba jest ujemna i przechodzimy do kolejnego znaku
    if ( (i==0) && (liczba_char[i]=='-') ) {
     znak = -1;
     continue;
    }
    //Jesli aktualny element zmiennej liczba_char nie jest cyfra to
    //zwracamy 0
    if ( (liczba_char[i]<'0') || (liczba_char[i]>'9') )
     return(0);
    //Wiemy, ze mamy doczynienia z cyfra
    //Odejmujac od cyfry w kodzie ascii (liczba_char[i]) kod ascii 0 
    //(czyli '0') otrzymamy wartosc liczbowa aktualnej cyfry
    aktualna_cyfra = liczba_char[i] - '0';
    //Dopisujac cyfre na koncu zwiekszamy dziesieciokrotnie liczbe
    //oraz dodajemy dopisana cyfre
    liczba_int = 10*liczba_int + aktualna_cyfra;
  }
 
  //Uwzgledniamy wczesniej zapisany znak
  liczba_int *= znak;
  //Zwracam skonwertowana do typu calkowitego wartosc (liczba_int)
  return liczba_int;
 }
 
 
 //Procedura otrzymuje dwie liczby typu całkowitego liczba1 i liczba2 
 //przekazane przez adres
 //Procedura UporzadkujLiczbyRosnaco po zakonczeniu dzialania powoduje,
 //ze liczba1 < liczba2
 void UporzadkujLiczbyRosnaco (int &liczba1, int &liczba2) {
  //Jesli liczba2 >= liczba1 to kolejnosc liczb jest wlasciwa i koniec
  if (liczba2 >= liczba1)
    return;
 
  //Definiujemy zmienna pomocnicza
  int mniejsza_liczba;
  //liczba2<liczba1 (inaczej nie bylibysmy w tym miejscu programu)
  //Zapamietujemy zmienna liczba2 w zmiennje pomocniczej
  mniejsza_liczba = liczba2;
  //liczba2 przyjmuje wartosc wiekszej z liczb
  liczba2 = liczba1;
  //liczba2 przyjmuje wartosc mniejszej z liczb
  liczba1 = mniejsza_liczba;
 }
 
Krótki opis programu
Program pobiera z linii komend argumenty programu i oblicza ich Największy Wspólny Dzielnik. W programie są dwie funkcje NWD (funkcja NWD ma przeciążone argumenty):
 • int NWD (int liczba1, int liczba2) - obliczająca i zwracająca Największy Wspólny Dzielnik dwóch liczb całkowitych
 • int NWD (int liczba_elementow, char *tablica_liczb_char[]) - obliczająca i zwracająca Największy Wspólny Dzielnik tablicy liczb przedstawionych w formie znakowej (char *)
Główną funkcja jest funkcja NWD (int liczba_elementow, char *tablica_liczb_char[]). Konwertuje ona kolejne ciągi znakowe w tablicy tablica_liczb_char na typ całkowitoliczbowy i oblicza Największy Wspólny Dzielnik wszystkich liczb z tablicy. Największy Wspólny Dzielnik jest obliczany funkcją NWD (int liczba1, int liczba2) gdzie liczba1 to dotychczasowy Największy Wspólny Dzielnik, zaś liczba2 to kolejna liczba z tablicy tablica_liczb_char (zamieniona na typ całkowitoliczbowy int).

PoprzednieDo góry, menu nadrzędne, lista zadańPierwsze
PoprzednieLista wszystkich tematówPierwsze


Nie znalazłeś szukanej treści?
Poszperaj w serwisie cauchy.pl lub w sieci.
Google
 
Tabliczka mnożenia - tapeta
 
 
Internetowe kursy maturalne z matematyki
 
Matury z lat 2002 - 2005. Zadania, rozwiązania zadań, schemat punktacji
 
(C) 2010 Szkoła Myślenia im. A. L. Cauchy        Napisz Napisz        Praca     Reklama
   korepetycje z języka niemieckiego