Zagadka nr 1
W pola kwadratu wpisz liczby od 1 do 9 tak, aby suma liczb w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i na obu głównych przekątnych była taka sama.
Podpowiedź
Suma każdego wiersza (także kolumny, głównej przekątnej) wynosi 15.
Dlaczego?
Suma wszystkich liczb od 1 do 9 wynosi 45.
Mamy 3 rzędy. Skoro w każdym rzędzie ma być taka sama suma liczb to w pojedynczym rzędzie suma liczb będzie wynosić:
45: 3 = 15
Podobnie możemy rozumowanie powtórzyć dla kolumn.
A przekątna ma mieć sumę liczb identyczną jak wiersz / kolumna.
Rozwiązanie

Ciekawe zagadki dla dzieci, magiczne kwadraty
Zagadka nr 2
W pola kwadratu wpisz liczby od 1 do 16 tak, aby suma liczb w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i na obu głównych przekątnych była taka sama. Dla ułatwienia, cztery liczby już zostały wpisane.
Podpowiedź
Suma każdego wiersza (także kolumny, głównej przekątnej) wynosi 34.
Dlaczego?
Suma wszystkich liczb od 1 do 16 wynosi 136.
Mamy 4 kolumny. Skoro w każdej kolumnie ma być taka sama suma liczb to w pojedynczej kolumnie suma liczb będzie wynosić:
136: 6 = 34
Podobnie możemy rozumowanie powtórzyć dla wierszy.
A przekątna ma mieć sumę liczb identyczną jak wiersz / kolumna.
Rozwiązanie

Ciekawe zagadki dla dzieci, magiczne kwadraty - zagadka numer 2 Powyższe rozwiązanie pochodzi z 1514 roku (gdzie znajdziesz datę 1514?) i zostało wyryte na miedzianej płaskorzeźbie Melancholia przez Albrechta Durera.